Kórus

Bakonyoszlopi Kórus

A Bakonyoszlopi Kórus 1979-ben alakult Győrffy Lászlóné kezdeményezésével és vezetésével, elsősorban a sváb dalok felkutatására, megtanulására és megőrzésére koncentrálva.

      Ennek azért van jelentősége, mert a település sokáig szinte csak németajkú lakosokból állt. A második világháború után, 1948-ban 510 németajkúnak vallott bakonyoszlopi-t telepítettek ki elsősorban Németországba, helyükre pedig Szlovákiából hoztak betelepítetteket. Mindkét népcsoport megszenvedte a változást, az emberek szép lassan megszokták új otthonukat, viszont a sváb lakosság szerette volna megőrizni értékeit, s erre alakult a kórus.

A település szülötte volt Békefi Antal, kántortanító, népdalgyűjtő, aki az 50-es évekig itt is élt. Szülőházán tábla jelzi, amelyet évente megkoszorúznak, Békefi Antal gyűjtötte népdalokat énekelve, s megőrzik, megtanulják az általa gyűjtött dalokat.A zirci Öregdiákok ünnepein is állandó vendégek, a Tanár Úr ott is élt és tanított, szervezte a zenei életet. Majd a Szombathelyi Főiskolára hívták tanítani, később tanszékvető lett.

Kis településen élünk, ahol az a kevés ember, aki aktív, minden megmozduláson részt vesz és segít. Így került az énekkar aktív csapata az egyházi énekek közelébe is. A gyermekotthon volt növendéke önszorgalomból elkezdett zenét tanulni, zongorázni, majd vett magának egy elektromos szintetizátort. Elvégezte a kántorképzőt, s az ő hangszerelésével jártak próbákra, ő volt a kántor a templomban. Rengeteg szép dalt köszönhetnek neki, 3 és 4 szólamú dalokkal is megbirkóztak.

      Minden egyházi ünnepre készülnek, legyen az Húsvét, Karácsony, Úr Napja, Első Áldozás, Bérmálás, Búcsú. 2016-ban első alkalommal volt német nyelvű szentmise templomban a Megyei Német Önkormányzat szervezésében. A Falunapok szervezésében és lebonyolításában is segítenek, sőt ezekre az alkalmakra jól ismert slágereket tanulnak.

      A kórus tagjai szívesen járnak próbálni, van, akinek ez jelenti az egyetlen szórakozást, mivel nem jár máshova. Ezért próbálják meg összetartani ezt a maroknyi csapatot immár 26 éve.

      Szoros kapcsolatot ápolnak a rokon kórusokkal, így Nagyesztergár, Dudar, Lókút, Bakonynána, Olaszfalu, Halásztelek, Szigetújfalu kórusaival. Egymás rendezvényein részt vesznek, legyen az Ádventi Koncert, Bányásznap, Falunap. A szomszéd települések is gyakran hívják őket Szüreti Felvonulásra, Márton Napi mulatságra.

      A Zirci Országzászló Alapítvány időről időre invitálja őket ünnepségeire. Részt vettek a Búzaszentelő Kereszt megáldásán, Trianoni megemlékezésen, a Paraszti életet megörökítő fából készített szobor megáldásán, Ivókút avatásán, könyvbemutatón. Mindezeket a fejlesztéseket az alapítvány önerőből teremtette meg, s ők a dalainkkal próbálták szebbé tenni az ünnepet.

     Kórusuk minden tagja ellenérték nélkül, társadalmi munkában végzi tevékenységét, s nagy lelkesedéssel teszik. Már a második garnitúra ruhát koptatják, ez svábos jellegű, mind színében, mind pedig stílusában. A ruhákat pályázati pénzből, illetve a Községi Önkormányzat és Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozásából készíttették. 2009-ben ünnepelték a 30 éves évfordulót, amely nagyszabású rendezvény volt, a rokon kórusok meghívásával. Békefi Antal Tanár Úr szavaival élve: Tudás nélkül nem lehet, szív nélkül nem szabad!

  „Mindenik embernek a lelkében dal van, 
és a saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének, Az 
hallja a mások énekét is szépnek.”

                                          Babits Mihály

 

Készítette: Baumgartner Etelka

 

BAKONYOSZLOP

KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA