Rendezési Terv 2020

LAKOSSÁGI FORUM


TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI FORUM ELHALASZTÁSÁRÓL

Felhívás Rendezési Terv tervezet véleményezésére 
Véleményezési határidő: 2020. március 25.

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a teljes véleményezési dokumnetációt közzétesszük. A véleményezési anyag az alábbi dokumnetumokat tartalmazza:

1. Jóváhagyandó munkarészek

A telkek beépíthetőségi lehetőségeit közvetlenül a 05, 06, 07 sorszámmal jelölt dokumnetumokban foglaltak fogják meghatározni.

05 Bakonyoszlop HÉSZ

06 Bakonyoszlop SZT belterület

07 Bakonyoszlop SZT külterület

A 03 és 04 sorszámmal jelölt dokumentumok a település területfelhasználási rendszerét tartalmazzák, közvetlen építési jogot nem származtat (alapja az előző dokumentumoknak).

03 Bakonyoszlop Szerkezeti-terv

04 TSZT tervlap

A 01 és 02 a sorszámmal jelölt dokumentumok településfejlesztési koncepció tervezetét tartalmazzák, mely kijelöli a település fejlesztési irányait és az önkormányzat számára határoz meg feladatokat.

01 TFK_I. kötet közös

02 TFK_II_kotet_Bakonyoszlop

2. Alátámasztó munkarészek

A 08, 09 és 10 sorszámmal jelölt dokumentumok vizsgálatokat tartalmaznak, ami alátámasztja a jóváhagyandó munkarészeket.

08 Bakonyoszlop_MV

09 Alátámasztó munkarészek

10 Örökségvédelmi hatástanulmány

BAKONYOSZLOP

KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA