Településfejlesztés

 

 

FELHÍVÁS

PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉS KÖZZÉTÉTELE

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglalt követelmény és Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetésről szóló szabályzata alapján tájékoztatom, hogy a településkép védelméről szóló 7/2018. (X.5.) önkormányzati rendelet módosításra kerül.

A módosítás célja: a rendelet kiegészítése az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás) tekintetében településképi eljárás lefolytatásával.

A rendelet módosítás az Önkormányzat honlapján elérhető.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban lakossági fórum összehívására nem kerül sor, azt a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településképi-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (2) pontja alapján elektronikusan kerül lefolytatásra.

Véleményeket 2021. november 10-ig lehet megtenni levélben személyes érkeztetéssel az Önkormányzat címére (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 31.) vagy e-mailen pm@boszlop.hu címre kérjük megküldeni.

Bakonyoszlop, 2021. október 19.   

Wolf Ferenc
Polgármester

Rendelet tervezet Bo TKR mod 2021.10..pdf


 

 

Rendezési Terv
Arculati Kézikönyv
Rendezési Terv 2020 véleményezési anyag
Elfogadott Rendezési Terv 2021

 

 

 

 

 

 

 

BAKONYOSZLOP

KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA